Sammen finder vi den rette vej

Til et bedre liv i balance med mere glæde i hverdagen

Hos Kompetencebroen hjælper vi mennesker til at mestre livets mange udfordringer

Kompetencebroen arbejder holistisk i alle vores indsatser. Sammen finder vi den målrettede indsats, hvor vi arbejder tværfagligt og rehabiliterende med vægten lagt på mestring af livet. Vi kombinerer den holistiske tankegang i mødet med den enkelte ud fra en forsknings- og evidensbaseret viden.

Når udfordringer eller traumer opstår, kan vi ikke alene tænke os til en løsning. Derfor inddrager vi de fire intelligenser, der sammen danner rammen for den holistiske intelligens. Herved bliver vi stærkere og bedre til at løse og forebygge belastninger og stress fremover. Er skaden sket, må vi arbejde med både tanke, krop og sind for at genoprette balancen.

De fire intelligenser er udover intelligenskvotienten, emotionel intelligens, kroppens intelligens samt sindets- og sjælens intelligens. De fire tilsammen udgør den holistiske intelligens. Vores spidskompetencer er social- og arbejdsmarkedsfaglig lovgivning og metoder samt stresshåndtering og Mindfulness.

Kompetencebroen tilbyder
SAMTALEFORLØB MED HEALING

med hvedegræsjuice, balanceolie & biodynamisk kosttilskud

Vælg hvilken ydelse Kompetencebroen kan hjælpe med:

Jobcenter

Borger

Børn & Familie

Virksomhed

Privat rådgivning

Kompetencebroen

Kompetencebroen fik et en alvorligt lang nedtur styr på mit liv igen. Sammen udviklede vi “mit nye liv” og nu et mit puslespil til at samle igen.

Lise Jensen, Nu i arbejdsprøvning

Tak for alle de værktøjer jeg har modtaget til at ” mestre mit liv igen”. Livet er skønt igen!

Jens Jensen, Tidligere arbejdsløs
Ind imellem kan vi blive overmandet, når uoverkommelige situationer opstår. Det skyldes ofte, at vi er blevet belastet på flere områder, der truer vores livsbalance. Vi er måske blevet frataget muligheden for at handle og træffe vigtige beslutninger i vores liv. Eller vi kan være ramt af sygdom, stress, dødsfald hos vores nærmeste eller mistet forsørgelsesgrundlaget. Alt sammen hændelser, der skaber ubalance og som i værste fald kan gøre, at vi ender i direkte mistrivsel.

Det er Kompetencebroens spidskompetence at hjælpe mennesker til at komme på fode igen. Vi tilbyder individuelle forløb med personlig konsulent, der støtter udvikling af ressourcer og arbejdsevne. Vores fokus er, at den enkelte bliver selvforsørgelse eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en inkluderende, anerkendende og mål- og udviklingsorienteret tilgang.

Mestring af livet

Sådan kommer du ovenpå igen

At mestre livet kræver mod, kompetencer og læring. Kompetencebroen giver mennesker muligheden for at udvikle nødvendige strategier, der understøtter vores behov og øger kompetencer til at opnå en god livsbalance med selvforsørgelse.

Sårbar unge

Her er der god hjælp at hente

Sårbare børn og unge, særligt de sensitive, kan udvikle stress og belastning ved ikke at få den rette indsats og støtte. Særligt hvis de presses ind i rammer, hvor de voksne fagpersoner ikke forstår de unge og ikke ser deres behov.

Kompetencebroen beskæftiger sig med flere forskellige forretningsområder og målgrupper, som vi møder anerkendende, og hvor de er i livet.