Gør en forskel og tag socialt ansvar

Ved at sige ja til at ansætte en af vores kandidater i ulønnet praktik, tager du og din virksomhed et socialt ansvar, og I hjælper en ledig eller sygemeldt tilbage i arbejde.

I en ulønnet virksomhedspraktik opnår kandidaten at

 • Få afklaret sin arbejdsevne
 • Blive opkvalificeret fagligt i jeres virksomhed
 • Få klarhed omkring fremtiden i forhold til
  • Fremtidigt jobmål
  • Ordinær ansættelse
  • Fleksjob
  • Uddannelse – eventuelt gennem revalidering eller en lærlingeordning

Det er gratis

Når I ansætter en af vores kandidater i ulønnet praktik, er der ingen økonomisk udgift for jer til løn. Det eneste virksomheden forpligter sig på, er at

 • Have en almindelig lovpligtig forsikring
 • Oplære vores kandidat,
 • Tilgodese kandidatens skånebehov,
 • Observere effektiviteten af arbejdsindsatsen og
 • Afsætte tid af til møder med praktikant og vores konsulent, der beskriver hele forløbet.

Ved at deltage aktiv og tage socialt ansvar, kan I som virksomhed brande jer med, at I gør en forskel. Derudover får virksomheden også mulighed for at rekruttere nye medarbejdere på en fordelagtig og økonomisk måde.

Er du interesseret i at høre mere om Socialt Ansvar og ulønnede praktik kontakt Kompetencebroen.

Info@kompetencebroen.dk

Telefon 4222 5546