HØJT BEGAVEDE BØRN

Hvad kendetegner højt begavede børn og unge

De føler sig ofte anderledes, da de har få eller ingen jævnaldrende til at spejle sig i. Deres hjerne arbejder hurtigere end kammeraternes. Både kammeraterne og de højt begavede børn trækker sig ofte fra hinanden, fordi de kan have forskellige interesser. Der er mange typiske kendetegn for høj begavelse. Selvom man ikke genkende sit barn i de typiske kendetegn nedenfor, er det ikke ensbetydende med, at barnet ikke er højt begavet. Man kan med kun med sikkerhed sige, at et barn er højt begavet med en psykologisk test. Her er typiske træk, som kan understøtte, at et barn er højt begavet, men trækkene kan ikke afvise høj begavelse. Så man kan sagtens være meget social og spille fodbold og være højt begavet. Ligeså vel som et barn kan være dygtig til sprog og dårlig til matematik og stadig være højt begavet. Kun en intelligenstest kan med sikkerhed fastslå høj begavelse.

Hvad kendetegner særligt sensitive børn og unge

Der er to grundlæggende kendetegn, der definerer særligt sensitive børn og unge. Den første er, at nervesystemet bearbejder indtryk med større dybde end andre. Den anden er en lavere grænse for en høj arousal, hvilket bevirker, afhængig af konteksten, at de hurtigere kommer op i gear, når de bliver stimuleret af omgivelserne.

Særligt sensitive børn og unge er forskellige i, hvordan deres sensitivitet kommer til udtryk. Særlige sensitive kan både være introverte eller ekstroverte. Omgivelserne kan derfor opleve dem som generte og ukontaktbare i nye situationer, men I vante og trygge omgivelser kan de være både kommunikerende og åbne. Det at være sensitiv betyder, at man på det fysiske, sociale og personlige plan, har en større sensitivitet på nedennævnte områder. Læs mere her om kendertegn: