Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
stress-belastning-saarbare-born-unge-uddannelse-job

Undervisning

Vi har ansat folkeskolelærer og gymnasielærer, som kan undervise i matematik, dansk og engelsk i 9. klasses og 10. klasses niveau.

Der er evidens for mange forskellige intelligenser, som sjældent ses i en ren form, men som kan være asymmetrisk eller kombineret på flere intelligenser. I Kompetencebroen anvender vi forskellige læringsmetoder i erkendelsen af, at mennesker er forskellige. Det betyder, at vi i vores tilgang altid vil foretage screening og have uddybende samtale med det pågældende person inden vi lægger en læringsplan. Du kan læse mere nedenfor er oplistet nogle af intelligenstyperne i henhold Howard Gardners teori om de 7 intelligenser:
Sans/fornemmelse for tonehøjder, melodi og rytmer. Uafhængig af andre intelligenser (et menneske kan være tonedøv og alligevel have fremragende evner på andre punkter). Denne intelligens er typisk lokaliseret i højre hjernehalvdel. Musikere og komponister er dem der behersker denne intelligens. Fx Mozart.
Forståelse for sprogets opbygning: Syntaks og grammatiske regler osv. Evnen til, at benytte sproget; passivt og aktivt ordforråd. Har indflydelse på hvor flydende og forståeligt vi udtrykker os både verbalt og skriftligt. Ligeligt fordelt mellem mennesker. Det er venstre hjernehalvdel der har størst betydning for den sproglige intelligens. Digtere og forfattere er dem der behersker denne intelligens. Fx Halfdan Rasmussen.
Har med grov- og finmotorik at gøre. Man besidder evnen til at kunne løse problemer eller skabe produkter, der har med kroppen eller blot dele af kroppen at gøre. Denne intelligens anvendes inden for idræt og arbejde med værktøj. Man skal kunne gebærde sig rent kropsligt. Man har kontrol over sin krop og dens bevægelser. En trænet idrætsudøvers krop kan reagere hurtigere end intellektet i en farlig situation, derfor er det vigtigt at besidde denne evne. Mennesker, der i særlig grad besidder denne intelligens:
• Idrætsudøvere (Gymnaster, fodboldspiller osv.)
• Håndværkere
• Kirurger
• Mimekunstnere
Det motoriske center i højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen, og centeret i en venstre styrer den højre side. Derfor kan hjerneskader specifikt ramme bevægelsen i den ene side af kroppen.
Systematisk tænkning. Evnen til at kunne se sammenhænge og arbejde med formler og tal. Denne intelligens arbejder i venstre hjernehalvdel. Kan arbejde uafhængig af andre intelligenser. Piaget sætter fokus på den matematiske og den verbale intelligens, som han også mener, er højt prioriteret i den vestlige verden. Matematikeren og forskeren/ videnskabsmanden er dem der behersker denne intelligens. Fx Einstein.
Evnen til at bedømme afstande og forholdet mellem genstande. Evnen til at opfatte, hvordan ting ser ud fra forskellige perspektiver, orientere sig og genskabe synsindtryk for det indre blik. Det handler om overblik. At kunne gøre sig forestillinger om, hvordan tingene hænger sammen, altså visualisere. At kunne handle vha. det mentale billede. Mennesker, der i særlig grad besidder denne intelligens:
• Ingeniører
• Sejlere
• Billedhuggere (Visuel afstandsbedømmelse)
• Skakspillere (Overblik, så de ved, hvad deres næste træk er)
• Kirurger (Overblik)
• Orienteringsløbere (bedømmelse af afstand til f.eks. næste post)
• Blinde mennesker (Højtudviklet orienteringsevne)
Den spatiale/visuelle intelligens er primært lokaliseret i synscenteret i den højre hjernehalvdel, især i baghovedet. Hvis man får en hjerneskade i denne del af hjernen, mister man evnen til f.eks. at læse et landkort eller genkende ansigter og steder, hvor man ofte har været.
Denne intelligens går til forståelsen for andre mennesker og deres motiver samt evnen til at aflæse deres udtryksformer – eksempelvis kropssprog – og evnen til at reagere hensigtsmæssigt over for dem. Denne intelligens omfatter også empati, altså indfølingsevnen med andre mennesker. Vi ved også, at netop denne evne kan være i fare, hvis ikke personen i løbet af dets første år har en betydningsfuld relationsperson. Den intrapsykiske og den interpsykiske intelligens kalder Gardner også for den personlige intelligens.
Denne form for intelligens omfatter ens opfattelse af sig selv, af ens egne følelser og evnen til at handle adækvat, altså passende, efter dem. Med andre ord har en person med en god intrapsykisk intelligens en god forståelse for sig selv og har et godt og realistisk selvbillede.
EVIDENS, LÆRING & SUCCES
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85794_n364653
Følg os på sociale medier