Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
Tilbud til børn og unge

Tilbud til børn og unge

Kompetencebroen har dagtilbud til sårbare eller udsatte børn og unge med særlige udviklingsbehov, i alderen 6 til 22 år. Vores tilbud er individuelt tilrettelagt og kan også omfatte de højt begavede, sensitive eller kreative, der eventuelt kan have generelle indlæringsvanskeligheder. Hvis det ønskes, kan der tilkøbes undervisning og lektiehjælp.

I individuelle samtaler med mestringspsykolog får den unge indsigt og ny viden om egne handlingsmønstre. I samarbejde med den unge identificerer og kortlægger vi den unges udviklingszoner, i forhold til ICS metoden, og hjælper den unge med at udvikle og træne kognitive og sociale færdigheder. I denne udviklingsproces mindsker vi den unges stressniveau og øger overskud til, at den unge opnår bedre koncentration og indlæringskapacitet. Effektmålet er, at den unge igennem udviklingsforløbet opnår nye kompentencer og færdigheder til at kunne gennemføre grundskole eller ungdomsuddannelse.

Vi tilbyder endvidere forældrekurser med etablering af forældrenetværk og individuelle samtaleforløb med forældre med det formål at tilbyde dem mere viden om deres børns udfordringer og giver redskaber til, hvordan de kan støtte deres unge i deres videre udviklingsproces.

KONTAKT OS på tlf. 7070 7614 eller info@kompetencebroen.dk hvis du vil høre, hvad vi kan gøre for dig, hvadenten du ringer som privatperson, sagsbehandler eller anden fagperson. Vi er altid klar til at hjælpe.

Mestring i kompetenceperspektiv

Mestringsforløbet indeholder samtaler med mestringspsykolog, der sideløbende individuelt eller i små grupper giver kognitiv og social færdighedstræning. Træningsforløbene kan understøttes af forskellige aktiviteter, der efter behov og kan være fx livsstil, lektiehjælp, fritidsjob, praktik og tilbud til pårørende. At mestre livet handler også om, at kunne agere i sociale sammenhænge og kende de sociale spilleregler. Vores metodevalg tager altid udgangspunkt i den unges individuelle behov, og det vi vurderer bedst understøtter den unges udviklingsproces og motivation. Vi anvender den kognitive tilgang og supplerer efter behov med fx den narrative metode til træning af sociale kompetencer.

Børnefaglig undersøgelse

Kompetencebroen tilbyder udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. Vi arbejder med udgangspunkt i ICS samt anvender Tragtmodellen til afgrænsning af undersøgelsens omfang.
Den børnefaglige undersøgelse tager udgangspunkt i en umiddelbar vurdering af barnets/børnenes behov for støtte og inddrager de relevante tværfaglige parter samt selvfølgelig forældrene og barnet/børnene.
Kompetencebroen vil i undersøgelserne sikre inddragelse af barnets og/eller forældrenes høje begavelse og sensitivitet i undersøgelsesforløbet samt i analysen og vurderingen af behovet.
Undersøgelsen vil blive udarbejdet af personale med socialfaglig samt evt. også psykologfaglig baggrund.
Kommunen vil modtage undersøgelsen i ICS-skemaet fra Socialstyrelsens hjemmeside.

Kontaktperson

Den unge får en kontaktperson, som bliver den socialpædagogiske støtte for den unge i såvel skole som fritid. Kontaktpersonen arbejder miljøterapeutisk med den unge. Der sker en løbende koordinering mellem mestringspsykolog og kontaktperson, ligesom kontaktpersonen er bindeled i forhold til forældre og andre fagpersoner.

Netværk - mentor

Vi arbejder med den unges netværk igennem hele deres forløb i Kompetencebroen. Vi har fokus på løbende, at hjælpe den unge med at etablere nyt netværk og særligt i forbindelse med deres udslusning. Vi er brobyggere og arbejder derfor på at etablere frivillige mentorer til den unge, der kan agere som uddannelsesnetværkspersoner, når den unge starter på ordinær uddannelse eller job.

Uddannelse - lektiehjælp

Der udarbejdes en motivations- og uddannelsesplan i samarbejde med den unge og Ungdomsvejledningen (UU). Planen tilpasses den unges evner og kompetencer og arbejdsmarkedsbehov. Efter behov kan vi finde praktik, fritidsjob eller læreplads.

Endvidere kan der tilkøbes lektiehjælp eller enkelt fagundervisning i fagene: Dansk, matematik og engelsk, så den unge kan opnå afgangseksamen i de nævnte fag enten på 9. eller 10. klasses niveau. Hvis der ønskes tilkøb af andre fag, fx. kreative fag kan vi undersøge om, vi kan imødekomme dette. Det vil vi i nogle tilfælde kunne.

13 - 26 - 52 ugers forløb

Når dagtilbuddet sammensættes vurderer vi, hvilke metoder og aktiviteter, der bedst medvirker til at udvikle den unges ressourcer. Målet er, at den unge bliver ansvarstagende, uddannelsesparat og påbegynder en ungdomsuddannelse. Er der mistanke om høj begavelse eller diagnose, kan der som led i afklaringen, hvis det ønskes, foretages test, som kan kortlægge intellektuelle og kognitive ressourcer og eventuelt skånebehov. I vores progressionstatusrapport giver vi tilbagemelding efter ICS metoden.
DIN KOMPETENCEBRO
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85777_n364653
Følg os på sociale medier