Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
kurserogforedrag-identifikation-differentiering-talentmiljo

Kurser og foredrag

Til fagpersoner tilbyder vi forskellige kurser og foredrag om børn og unges udvikling og læring. Fx identifikation af højt begavede eller kreative og sensitive børn og unge, eventuelt med indlæringsvanskeligheder.

Kompetencebroen afholder kurser og foredrag for lærer og pædagoger, der har brug for mere viden og redskaber til at kunne identificere højt begavede, kreative og sensitive børn og unge, som også kan have indlæringsvanskeligheder. Endvidere inspiration til at udvikle en talentstrategi og en differentieret undervisning, som kan omfatte børn med indlæringsvanskeligheder.

Børn i folkeskolen skal fagligt og personligt udvikles og blive uddannelsesparate. Skolereformen skal udfordre både elever, lærere og pædagoger, da folkeskolen grundlæggende skal tilgodese alle børns læring og trivsel. Den mere varierede skoledag skal blandt andet medvirke til at skabe bedre rammer for inklusion, så folkeskolen kan imødekomme børn med forskellige behov.

De højt begavede børn kan have en social adfærd, som kan forstyrre og ødelægge undervisningen. Det er vigtigt, at kunne se bag om adfærden og se evner og ressourcer. Bliver børnene motiveret og udfordret, er de ivrige for at lære og kan være med til at højne klassens faglige og kreative niveau. Vi inspirerer skoler og fritidslivet til at udvikle en talentstrategi og få erfaring med ny differentieret undervisning.

Kompetencemål
Identifikation af højt begavede børn. Differentieret undervisning ud fra metoderne Flipped Classroom, Undervisningsdifferentieringens ABC, Top-Down og Blooms taksonomi. Udvikling af talentmiljøer på baggrund af forskning inden for sportens verden.

Identifikation

dentifikation af højt begavede børn

Kompetencebroen afholder foredrag, kurser og har netværk om udvikling af praksis.

På kurset vil du få indblik i adfærd, faldgruber og typiske kendetegn hos højt begavede børn. Ud fra simple metoder vil du kunne identificere dem. Derudover bliver du i stand til at planlægge en varieret undervisning samt får idéer og introduktion til forskellige former for differentieret undervisning.

Differentiering

Undervisning af højt begavede børn

Få inspiration og indsigt i de nye metoder til at lave differentieret undervisning, så du kan tilgodese alle børn i klassen - også de kreative og højt begavede børn. Brug tiden optimalt og få konstruktive redskaber når du planlægger, forbereder og gennemfører din undervisning.

På kurset får du lejlighed til, at afprøve de forskellige metoder og efterfølgende indgå i netværk, der giver dig mulighed for at omsætte metoderne i egen praksis.

Talentmiljø

Sådan udvikler man et talentmiljø

Vi ser på hvilke muligheder, der er for at lave et talentmiljø på skolen, i kommunen eller i en forening og dermed tilgodese kreativitet, talenter og højt begavede børns læring.

Vi tager blandt andet udgangspunkt i ny forskning indenfor sportens verden, og analyserer de faktorer, der bidrager til at udvikle talenter. Som fagperson vil du få mulighed for efterfølgende, at deltage i et professionelt netværk.
UNGE TALENTER
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85789_n364653
Følg os på sociale medier