Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
Stress og belastning

Stress og belastning

Sårbare børn og unge, særligt de sensitive kan udvikle stress og belastning ved ikke, at få den rette indsats og støtte. Særligt hvis de presses ind i rammer, hvor de voksne fagpersoner ikke forstår dem og ikke ser deres behov.

Den kognitive og narrative metode er begge velegnede til at hjælpe de unge med at lave positive livsforandringer og ændre uhensigtsmæssige vaner. Den kognitive metode er særlig velegnet til unge med angst, depression og forskellige afhængighedstilstande. En central antagelse i den narrative psykologi er, at vores identitet skabes i de fortællinger, vi sammen med andre fortæller om os selv. For unge, der er plaget af forskellige former for vanskeligheder, kan negative fortællinger bliver dominerende for deres tanker om, hvem de er, og hvad de kan. Den narrative samtale handler om at skabe udsyn til flere nye fortællinger og herved give flere handlemuligheder og nye perspektiver på livet. Et fremadrettet perspektiv, der giver mulighed for at tilbyde dem nye strategier og redskaber. Denne indsat vil kunne dæmpe angst, få sat struktur på hverdagen og herved give de unge overskud og handlekraft til at gennemføre uddannelse eller fastholde job.

Uddannelse

Unge i folkeskolen eller unge i ungdomsuddannelse eller kompentencegivende uddannelse kan udvikle stress og belastning, hvis de mangler forståelse for deres behov. Eksaminer og prøver kan således virke overvældende. Det samme gælder for unge i sorg og krise, unge med angst og depression eller andre diagnoser. De har brug for mestringstilbud, hvor de kan få hjælp til at få nye strategier og træne nye færdigheder.

Vi etablerer brobygning, hvor vi i et tæt samarbejde til voksne fagpersoner på gymnasier, tekniske skoler, universiteter og andre læreranstalter støtter de unge til at fastholde uddannelse og danne nye relationer og netværk. Endvidere tilbyder vi foredrag og kurser til fagpersoner på uddannelsesinstitutioner med henblik på viden og inspiration til identifikation af højt begavede og sensitive unge, der kan have indlæringsvanskeligheder.

Beskæftigelse

Unge i beskæftigelse kan udvikle stress og belastning, hvis de ikke har de fornødne kompetencer og deres skånehensyn ikke tilgodeses. Fx hvis de mangler relationskompetencer, praktiske færdigheder samt ikke er afklaret eller har erfaring med, hvordan en arbejdsplads fungerer i praksis. Det er vigtigt, at de lærer at tage selvstændige initiativer, overholde aftaler og deadlines og kan fungere socialt på arbejdspladsen.

Særligt unge i sorg og krise, angst eller med diagnoser kan have brug for støtte til arbejdsfastholdelse. De har brug for forskellige mestringstilbud, hvor de kan få hjælp til at få nye strategier og træne nye færdigheder. Vi tilbyder virksomheder mentorering til de unge og foredrag og kurser til virksomheden med henblik på viden og inspiration til identifikation af højt begavede og sensitive unge, der kan have indlæringsvanskeligheder.
SÅRBARE UNGE
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85793_n364653
Følg os på sociale medier