Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/vendor/michelf/php-markdown/Michelf/Markdown.php on line 800

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/vendor/michelf/php-markdown/Michelf/Markdown.php on line 1140

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/vendor/michelf/php-markdown/Michelf/Markdown.php on line 1165

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/vendor/michelf/php-markdown/Michelf/Markdown.php on line 1530

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/vendor/michelf/php-markdown/Michelf/Markdown.php on line 1532
Mestre livet

Mestre livet

I Kompetencebroen har vi mestringspsykologer, der arbejder med forskellige målgrupper. Det kan være sårbare eller udsatte børn og unge, ledige på overførselsindkomst eller forældre til højtbegavede og særlige sensitive børn og unge. Vi kan alle have brug for støtte til at mestre forskellige facetter i vores liv. Det kan fx være at mestre sin skole, uddannelse eller jobbet, eller blot hverdagen. Der kan opstå kriser i livet, der kan medføre så store udfordringer, at det i perioder kan være svært at gennemføre ungdomsuddannelse, fastholde jobbet eller blive selvforsørgende på arbejdsmarkedet.

Mestringspsykologerne udarbejder i samarbejde med kunden og kursisten en fremadrettet og faglig koordineret mestrings- og udviklingsplan med SMART-mål, der sikrer målopfyldelse. Mestringspsykologerne anvender forskellige metoder alt efter situationen, og det de vurderer bedst, vil kunne hjælpe kunden eller kursisten med at finde den gode balance mellem privat-, uddannelses- eller arbejdslivet.

Læs mere

Mestringspsykologerne arbejder individuelt og anvender forskellige metoder, der alle har et fremadrettet mestringsperspektiv fx:

• Den kognitive metode • Den narrative metode • Den miljøterapeutiske metode

Vores træning kan foregå individuelt eller i små grupper. Der er både træning af de kognitive og de sociale færdigheder. Har kursisten en diagnose, vil psykoeducation også indgå i udviklingsplanen.

Kognitiv færdighedstræning

Kognitiv færdighedstræning er fx at give redskaber til at:

• Skabe struktur • Få overblik • Tage initiativ • Have mentalt overskud • Nuancere tænkning (sort/hvid) • Registrere og handle på kropslige signaler • Psykoeducation, kunne leve med en kronisk lidelse

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning er fx at give redskaber til at:

• Kunne rumme andre • Kunne sige fra og til i forskellige situationer • Mærke egne og andres grænser • Have tillid til andre • Hæmme impulser • Overholde aftaler • Kunne arbejde selvstændigt og vedholdende med opgaver

Indhold i den biopsykosociale model

Udgangspunktet i den biopsykosociale model er et helhedssyn, der medtænker:

Biologisk: Genetisk sårbarhed, psykiske/fysiske sundhed, evt. test for IQ og kognitive funktionsnedsættelser

Sociale: Kultur, familiesituation, venner, skole, uddannelsesbaggrund, tidligere joberfaringer og arbejdsidentitet

Psykologisk: Adfærd, følelser, sociale evner, selvværd og arbejdshukommelse.

Kompetencebroen anvender modellen til i et individuelt fokus at afdække evner, ressourcer og udfordringer samt mental balance. Mestringsforløbet kombinerer sundhedsfaglige, sociale og beskæftigelsesfaglige elementer med mental og fysisk træning.

Integrated Children's System

DU ER - HVAD DU TÆNKER
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85801_n364653
Følg os på sociale medier