Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
Rehabilitering-mentor-mestring-job-nedsat-funktionsniveau

Ledighedsydelse 30 +

Kompetencebroen har individuelle og gruppebaserede mestrings- og sociale træningsforløb til personer på ledighedsydelse, som skal opnå selvforsørgelse i fleksjob. Forløbene tager udgangspunkt i de udfordringer, ressourcer og ønsker som fleksjob kandidaterne har for fremtiden. Som det fremgår nedenfor under overskriften, nedsat funktionsniveau, er der forskellige årsager, omfang og udviklingsmuligheder i forhold til et nedsat funktionsniveau. Spændvidden er stor, men det er vigtigt at vide, at høj begavelse, eventuelt kombineret med sensitivitet, også kan være en årsag. Høj begavelse, der ikke er afdækket kan skjule sig i sociale, psykiske eller sundhedsfaglige udfordringer eller i fejldiagnosticering. Alle vores forløb bliver tilrettelagt individuelt i et koordineret samarbejde med fleksjob kandidaten og opgavestiller. I et professionelt miljø tildeler vi en kontaktperson, der så vidt muligt følger pågældende indtil ansættelse i fleksjob.

Mestring i fleksjobsperspektiv

Med udgangspunkt i pågældendes kognitive udfordringer bliver mestringsforløbet tilrettelagt med det formål at udvikle og træne forskellige og nødvendige færdigheder. Det kan være kommunikative, relationsmæssige eller adfærdsmæssige færdigheder og strategier, der ofte kan være begrænsede og eller stereotype. Vi har fokus på den interpersonelle tænkning, eksponering af undgåelsesadfærd og udvikling af nye handlestrategier. Vi anvender bl.a. psykoeducation som led i træningen. At mestre livet og jobbet handler om at kunne agere og kommunikere i forskellige sociale sammenhænge og kende sine styrker og udviklingsmuligheder.

Indledningsvis bliver der afholdt individuelle kognitive udviklingssamtaler, som i et fremadrettet perspektiv kortlægger fokus og indhold i en udviklings- og træningsplan.

Mentor i fleksjobperspektiv

Når pågældende er ansat i fleksjob, kan der være behov for at fastholde den personlige udviklings- og træningsplan ved fortsatte samtaler med mestringspsykolog eller mentor.

Kompetencebroen afklarer skånebehov i forhold til det kommende fleksjob og sørger for, at arbejdsgiver bliver orienteret herom. Vi hjælper endvidere med, at pågældende får de nødvendige IT-hjælpemidler og eller særlige arbejdspladsindretninger og lignende som der er brug for på arbejdspladsen.

Der er evidens for, at der kan opnås progression i et forløb ved at kombinere træning af færdigheder med en beskæftigelsesrettet indsats.

Nedsat funktionsniveau

Vores psykolog vurderer mestringsforløbet inden det bliver igangsat med henblik på udvikling og træning af de kognitive ressourcer, og hvordan der bedst bliver taget hensyn til skånebehovet.

Fysiske lidelser
Nedsat funktionsniveau som følge af funktionelle lidelser som muskelsvind, fibromyalgi, lettere hjerneskade, sklerose eller følger efter trafik- eller arbejdsulykker.

Psykiske lidelser
Nedsat funktionsniveau som følge af psykisk lidelser som bipolar lidelse, ADHD, Asperger, angst, depression og forskellige personlighedsforstyrrelser.

Sociale udfordringer
Nedsat funktionsniveau som følge af sociale udfordringer som isolation, angst, misbrug og manglende overblik over økonomi, familie- og boligproblemer med mere.

26 ugers forløb

Indeholdende afklaring af nyt jobperspektiv, vurdering af skånebehov og udvikling af funktionsniveauet i forhold til kommende fleksjob. Endvidere tilbyder vi kognitive baserede individuelle samtaler kombineret med gennemførelsen af en personlig job- og mestringsplan.

Vi iværksætter sideløbende virksomhedspraktik med henblik på træning, opkvalificering til fleksjob og til udvikling af funktionsniveau. Vi beskriver progressionen i fleksjobsforløbet.

Ved start i fleksjob, indgår der mentor som fastholdelsesindsats. Forløbene bliver tilbudt til en fast ugepris eller en fast samlet forløbspris.

Vi henviser til brochure om sygedagpenge for personer, som har modtaget sygedagepenge og har ret til et jobafklaringsforløb.
DIN KOMPETENCEBRO
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85785_n364653
Følg os på sociale medier