Om os

DIREKTØR
BIRGIT ANDERSEN
Socialformidler med diplom i ledelse fra Danmarks Forvaltningshøjskolen samt kontoruddannet. Mange års praktisk erfaring inden for de socialfaglige områder, som varetages i et jobcenter både i rollen som sagsbehandler, virksomhedskonsulent og leder.
 • +45 42225546
LÆS MERE
Har 21 års kommunal ledelseserfaring hentet fra 4 forskellige kommuner, hvor personaleledelse, drift- og udviklingsopgaver har været centrale kerneopgaver. Som direktør i Kompetencebroen er jeg ansvarlig for vores produktudvikling, at vi har de rigtige kompetencer og til hver en tid leverer kvalificerede og tilfredsstillende løsninger til vores kunder og kursister.
SOCIAL SALGSKONSULENT
STIG HJERMIND
Jeg har mange års erfaring fra ansættelser i det sociale område; jeg er uddannet socialformidler, og siden diplom i ledelse og KIOL. Har 20 års erfaring med ledelse på mellemlederniveau, har stor erfaring og brænder for tværfagligt samarbejde.
 • +45 27892631
LÆS MERE
Har flere job inden for det frivillige arbejde, og arbejder bl.a. som patientrådgiver i sygehuspsykiatrien.
MESTRINGSTERAPEUT
Julie Gyllenøhr
Jeg er uddannet cand. mag i psykologi og kommunikation. Den røde tråd i mit arbejdsliv er udvikling af mennesker og processer, der understøtter denne udvikling. Siden 2009 har jeg primært arbejdet med at få unge i job og uddannelse.
 • +45 23682669
LÆS MERE
Jeg har herigennem været med til at facilitere positive udviklingsforløb for unge med forskellige forudsætninger og udfordringer, fx psykiatriske diagnoser og psykosociale problemstillinger. Jeg har arbejdet både inden for det offentlige og private. Derudover er jeg uddannet coach.
SOCIALFAGLIG KONSULENT
MARIANNE RASMUSSEN
Jeg er oprindelig uddannet socialrådgiver og har gennem 21 år bevæget mig indenfor alle områder vedrørende udsatte børn og familier. De seneste 8 år som fagchef.
 • +45 52112206
LÆS MERE
Socialfagligt er jeg optaget af, hvordan børn bliver aktører i deres eget liv. Hvordan de reelt inddrages i deres egne sager.
MESTRINGSTERAPEUT
Line Bendix Olsen
På barsel. Jeg er uddannet Cand. Mag. Psyk. og har siden 2008 arbejdet med børn og unge med særlige udfordringer. Haft ansættelse som behandler på et bosted for unge i alderen 12-18 år med diagnoser og psykosociale problemer, fx. unge med ADHD, angst, udviklingsforstyrrelser, depression samt OCD.
 • +45 53381253
LÆS MERE
Derudover arbejdet på institution, hvor jeg har været støtte på en 12-årig pige med tilknytningsforstyrrelser. Jeg har desuden erfaring med at hjælpe og vejlede forældre og personale, som har ovenstående problematikker inde på livet. Metodemæssigt arbejder jeg særligt med mestringsstrategier, narrativitets fortælling og kognitive redskaber.
MESTRINGS- OG FAMILIETERAPEUT
Cathrine Stengade
Jeg er uddannet Cand.pæd.pæd.psyk., pædagog og psykoterapeut. Jeg har beskæftiget mig med børn og voksne i forskellige former for vanskeligheder det meste af mit arbejdsliv, både teoretisk og i praksis.
Jeg har tidligere arbejdet inden for børne- og familieområdet, hvor jeg har rådgivet og vejledt både børn og forældre med udfordrende livsbetingelser. Jeg har ligeledes erfaring inden for voksenområdet med samtale og rådgivning af voksne, der har udfordringer i hverdagen med bl.a. en diagnose, angst og depression.

Derudover har jeg erfaring i at undervise og vejlede fagfolk, individuelt og i større og mindre grupper ift. psykologiske, pædagogiske og kommunikative problemstillinger og samarbejde og trivsel. Fra mit arbejde på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse har jeg arbejdet med observation, analyse og praksisudvikling samt inklusion og børnefællesskaber i folkeskolen.

Jeg har stor fokus på den enkeltes udviklingsbetingelser og ressourcer, samt på hvordan man øger motivation bedst muligt hos den enkelte. Jeg er inspireret af den systemisk narrative tilgang.
KROPSTERAPEUT
Helle Waltersen
Jeg har 11 års erfaring som behandler og underviser i den terapeutiske gymnastik. Jeg er eksamineret Body Self developments system terapeut og gymnastik lærer inden for samme system. Jeg tager udgangspunkt I hvert enkelt menneskes behov og livs historie. behandlingen henvender sig til alle mennesker.
 • +45 53381032
LÆS MERE
Jeg hjælper med fysiske smerter og psykiske smerter, som sætter sine spor i kroppen. Vi alle har en historie med os, som ses på vores krop, og det landkort aflæser jeg under behandlingen.
Jeg bearbejder hele kroppen med pulserende massage, der åbner energiveje, stimulerer nervesystemet og giver frihed til at mærke livet. Jeg har en diplom uddannelse i Access Bars og første del af gyrokinesis uddannelsen. Det er en original og unik bevægelses praksis, som har rødder i yoga, Tai Chi, gymnastik og dans. Endvidere er jeg uddannet industriel designer fra Danmarks Design Skole. At få et sundt forhold til livet og alt hvad det indebærer, har jeg arbejdet med i mange år. I mit tidligere job som designer i mode branchen, hvor stress og et højt præstationspres var en del af hverdagen, har jeg mødt mange stressede mennesker. Med dette i bagagen, har jeg opbygget min erfaring, som en grundig, kærlig og indsigtsfuld behandler og træner. Kroppen og sindet høre sammen og jeg har altid interesseret mig for sundhed, kost og bevægelse. Jeg elsker mit job som træner og behandler og glædes hver dag over, at jeg kan hjælpe andre mennesker med at få et sundere liv og en naturlig balance mellem krop og sind.
ENÆRINGS- OG SUNDHEDSRÅDGIVER
MARIA REISENHUS J.
Jeg har en professionsbachelor i ernæring og sundhed og har valgt at specialisere mig sundhedsfremme, forebyggelse og formidling. Da jeg tror at krop og psyke hænger sammen, har jeg uddannet mig som zoneterapeut.
 • +45 26184453
LÆS MERE
Udover mit job i Kompetencebroen arbejder jeg som ernæringskonsulent inden for ældreområdet, her underviser og vejleder jeg ældre borgere samt sundhedspersonale i ernæring og sundhed. Jeg arbejder ud fra et holistisk grundsyn, der omfatter, at mennesket hænger sammen som en helhed.
KONTAKTPERSON
MIKKEL KRUSE
Siden 1991 har jeg arbejdet med børn og unge i fritids- og ungdomsklub regi. Jeg har haft fokus på inklusion, medindflydelse og brugerdemokrati, samt sund kost. Jeg har særlig interesse for de 14-18 årige, der er udfordret på indlæring i det danske skolesystem.
 • +45 50949198
LÆS MERE
Siden 2008 har jeg arbejdet som leder i kommunale institutioner med særligt blik på distanceledelse, personaletrivsel og den rummelige arbejdsplads.
MENTOR & KP
DAN LOFFREDO
Jeg er uddannet pædagog i 2001 med speciale i idræt og drama fra Ballerup pædagogseminarium. Har afsluttet første modul af diplom uddannelse i børn, unge og familie med særlige behov med speciale i krisebearbejdelse.
 • +45 26840912
LÆS MERE
Jeg har i min karriere arbejdet indenfor følgnede områder: Integration, SSP gadeteam på Nørrebro, slåskultur, konflikthåndtering og rollespil på Haraldsgårdens fritidshjem og ungdomsklub. Siden 2006 har jeg været tilknyttet akutinstitutionen Frederiksholm som kontaktpædagog for akutanbragte børn, unge og familier. I 2014 blev jeg privat uddannet skuespiller og arbejder freelance. Jeg underviser i Drama i skoleregi og har i årene 1989 til 2004 undervist i shotokan karate.
LÆRINGSCOACH
SOFIA B. RASMUSSEN
Jeg er uddannet folkeskolelærer i 2009 og har arbejdet i folkeskolen siden 2006. Som underviser arbejder jeg med relationskompetencer, faglige målsætninger, læringsstrategier og skole-hjem samarbejdet. Jeg har siden 2006 haft børn med høj begavelse og særligt sensitive børn i skolen.
 • +45 53381032
LÆS MERE
Udover at være folkeskolelærer er jeg uddannet tekstil og beklædningstekniker og har arbejdet med kommunikation, konfliktløsning og vejledning.
TALENTCOACH
Birgitte Arnvig
Siden år 2005 har jeg beskæftiget mig med højt begavede børn. Til daglig er jeg leder i Lyngby-Taarbæk kommune inden for børneområdet, hvor jeg møder og spotter mange højt begavede børn. I gennem årenes løb har jeg rådgivet mange familier med at støtte børnene bedst.
 • +45 28909035
LÆS MERE
Derudover arbejder jeg strategisk med talentudvikling i kommunen. Jeg er pædagog og bachelor i astronomi, uddannet cand.pæd. i kemi/fysik ved Danmarks Pædagogiske Universitet, journalist ved Danmarks Journalist Højskole og har en uddannelse i ledelse samt talentvejleder.
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85809_n364653
Følg os på sociale medier