Hvad kan vi hjælpe med?

I dette nyhedsbrev vil vi fortælle lidt mere om, hvem og hvordan vi kan hjælpe. Vi har taget et par artikler med, som er eksempler på mennesker, som måske ikke har fået den rette hjælp i tide, men som vi sætter en stor ære i at hjælpe videre. Nederst i nyhedsbrevet kan du i øvrigt læse en udtalelse fra en af vores kursister.

Kernemålgruppen

Vores kernemålgruppe er unge og voksne, der i en længere periode har haft det svært. De kan være ramt af sygdom og dermed kommet ud af arbejdsmarkedet; der kan være tale om en psykisk lidelse, stress, angst, depression eller være i en form for livskrise. Vi arbejder også med børn, der fx mistrives i skolen, fordi de måske ikke er blevet ‘set’ ift. særlig sensitivitet eller høj begavelse, som også kan give store udfordringer, hvis ikke de bliver håndteret korrekt.

Vi har erfaring med og stor viden om mange forskellige fysiske og psykiske problemstillinger, og vores fornemste opgave er at se personen, hvor han eller hun er, og se, hvor det kan sættes ind for at hjælpe med at finde balancen i livet igen.

Vi har desuden en stor socialfaglig ekspertviden, hvormed vi også kan rådgive i junglen af regler og lovgivning på arbejdsmarkedet eller i det offentlige system.

I artiklenEr jeg en taber eller et tabt geni” møder vi en person, der ikke er blevet mødt eller set. Lars, som selv har skrevet artiklen, er på langtidskontanthjælp, bl.a. fordi han ikke er blevet anerkendt for dén han er, og for hvad han kan - han kunne meget vel være højtbegavet og have et stort uudnyttet potentiale, som ingen rigtigt har formået at drage nytte af.

Den anden historie i artiklen om Sara: Måden I taler om mig på, gør mig mere syg, siger noget om, at hun oplever, at hendes diagnoser har stemplet hende og dermed sat begrænsninger for hende.

Antallet af voksne mennesker, der har fået ambulant behandling for en psykisk diagnose er steget med 37 % til 34.000 i hovedstadsområdet (Kilde: De regionale nyheder, 23. juni 2016, dr.dk). Dette fakum og historier som i de omtalte artikler bekræfter os blot i, at vores opgave, vores mission er ekstremt vigtig.

I Kompetencebroen er dialogen anerkendende, og vi fokuserer på den enkeltes styrker og ressourcer frem for svaghederne eller diagnosen for at genskabe balance i livet.

Tæt samarbejde med kommunen

Vi har et godt og tæt samarbejde med flere kommuner, som kommer til os for at få hjælp til fx arbejdsevneafklaring, praktiksøgning, arbejdsprøvning mv. Vi sammensætter et forløb, der er målrettet den enkelte kursist, og vi sætter helt klare mål, delmål og SMART-mål (Specifikt,Målbart, Ambitiøst og Realistisk og Tidsbestemt). Der er løbende opfølgning og evaluering med både kursist og kommune.

Forløbet består typisk af mestringssamtaler med en af vores mestringspsykologer, som også fokuserer på muligheder for jobskabelse, uddannelse eller på anden måde at blive selvforsørgende. Alt efter behov og efter aftale med kommunen, er der også mulighed for at få Body-SDS, zoneterapi og kostvejledning, da hele kroppen påvirkes, når man som person har mistet fodfæstet i livet.

UDTALELSE FRA EN KURSIST 

Som tidligere nævnt er vores fornemste opgave at møde folk dér, hvor de er på en anerkendende og respektfuld måde. Det er netop noget af dét, flere af vores kursister fortæller, de møder hos os, og som de ikke har mødt andre steder i deres forløb.

Vi har venligst fået lov til at dele en udtalelse fra en af vores kursister med jer. mange tak for de pæne ord. Klik hér for at læse udtalelsen


RELEVANTE ARTIKLER

"Psykisk syg: Måden, I taler om mig på, gør mig mere syg.” (Fagbladet FOA, 14/6 - 2016)

“Er jeg en taber eller et tabt geni” (Information, 17/6 - 2016)


Vores behandlinger

MESTRING

Hvad vil det sige at få mestringssamtaler?

BODY-SDS

Body Self Development System; hvad går det ud på?

ZONETERAPI

Hvordan kan zoneterapi hjælpe dig til at få balance i livet?

KOSTVEJLEDNING

Har du brug for hjælp til at ændre på dine kostvaner? Få kyndig kostvejledning af vores ernærings- og sundheds-rådgiver.

HØJ BEGAVELSE

Kan dit barn være højtbegavet? Se kendetegnene hér og få evt. foretaget testen hos os.

HVEM ER VI?

Læs mere om hele teamet i Kompetencebroen hér.


KONTAKT

Tlf. 7070 7614
info@kompetencebroen.dk

Uanset om du er privatperson eller fagperson, er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig, en pårørende eller én i din omgangskreds.

Hvis du er fagperson er du måske særligt interesseret i at høre mere om de forskellige forløb, vi udbyder såsom socialfaglig afklaring, ressourceforløb eller jobafklaringsforløb m.m.

De bedste hilsener,
hele dit team i Kompetencebroen