Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
uddannelsesparat-unge-mentor-kompetenceafklaring-mestringsperspektiv

Uddannelsesparat - ung

Kompetencebroen har forløb til uddannelsesparate unge, der enten skal i uddannelse, job eller virksomhedspraktik med en uddannelsesplan. Forløbet bliver kombineret med forskellige mestringstilbud, der afdækker deres ressourcer og udfordringer.

Kompetenceafklaring

Der bliver foretaget en kompetenceafklaring af den unges evner, ressourcer og skånebehov før mestringsforløbet bliver sammensat. Mestringsforløbet skal understøtte den unges udviklings- og uddannelsesplan.

Helhedsorienteret mentor
Mentoropgaven bliver planlagt, når kompetenceafklaring foreligger. Mentors opgaver er at støtte den unge til at få løst praktiske udfordringer i forbindelse med realisering af delmålene i udviklings- og uddannelsesplanen. Mentor skal støtte den unge i at ændre fokus fra at begrænse sig selv til at se nye muligheder.

Mestringsperspektiv

Mestringsforløbene kan fx indeholde psykoeducation, kost og livsstil, mental træning, vredeshåndtering, økonomistyring samt tilbud til pårørende. At mestre livet handler om at kunne agere i sociale sammenhænge og kende de sociale spilleregler.

Udviklingssamtaler
I et kognitiv udviklingsperspektiv identificerer vi den unges udviklingszoner. Der gives redskaber til at den unge fastholder sin udviklings- og uddannelsesplan. Unge i uddannelse eller job fortsætter de individuelle samtaler så længe den unge er i forløbet.

Nedsat funktionsniveau

Fysiske lidelser
Nedsat funktionsniveau som følge af funktionelle lidelser som muskelsvind, fibromyalgi, lettere hjerneskade, sklerose eller følger efter trafik- eller arbejdsulykker.

Psykiske lidelser
Nedsat funktionsniveau som følge af psykisk lidelse som bipolar lidelse, ADHD, sendiagnostiserede autister, angst, depression eller forskellige personlighedsforstyrrelser.

Sociale udfordringer
Nedsat funktionsniveau som følge af sociale udfordringer som kompliceret opvækst, mange skoleskift, tidligt droppet ud af uddannelse på grund af mistrivsel, høj begavelse eller begyndende hashmisbrug.

13 - 26 ugers forløb

Indeholdende kompetenceafklaring, kognitive baserede individuelle samtaler og mestringsforløb. Vi iværksætter sideløbende virksomhedspraktik med henblik på træning og opkvalificering til udvikling af funktionsniveau.

Når den unge er i en virksomhed, indgår der mentor som fastholdelsesindsats. Der arbejdes efter at skabe læreplads eller job med uddannelsesperspektiv. Hvis den unge er fleksjobsberettiget, er formålet med virksomhedspraktikken at klarlægge og udvikle funktionsniveau med henblik på etablering af et fleksjob. Vi beskriver progressionen i forløbet.

Forløbene bliver tilbudt til en fast ugepris eller en fast samlet forløbspris.
DIN KOMPETENCEBRO
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85779_n364653
Følg os på sociale medier