Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
rehabilitering-unge-mentor-mestring-nedsat-funktionsniveau

Rehabilitering - ung

Kompetencebroen etablerer forskellige ressourceforløb, der tager udgangspunkt i at støtte den unge til at mestre livet, acceptere en funktionsnedsættelse og skabe struktur i hverdagen, så det bliver muligt at planlægge vejen til uddannelse eller anden selvforsørgelse fx ansættelse i fleksjob. Mestringsforløbet tager udgangspunkt i den unges udfordringer, ressourcer og uddannelsesplan. Nedsat funktionsniveau kan have afsæt i forskellige årsager. Der kan være tale om en høj begavelse eventuelt kombineret med sensitivitet, som ikke er afdækket, men skjuler sig i sociale og sundhedsfaglige udfordringer. Der kan også være udefra kommende traumer i form af trafikulykke, stressbelastning eller diagnoser. Forløbet bliver tilrettelagt individuelt i et koordineret samarbejde med den unge og opgavestiller. Vi møder den unge i et professionelt miljø, hvor den unge får en kontaktperson, der så vidt muligt vil følge den unge gennem hele forløbet.

Mentor i rehabilteringsperspektiv

Unge med funktionsnedsættelser har i et ressourceforløb brug for at kunne mestre et liv sammen med en kronisk lidelse og eventuelle sociale udfordringer. Mentors opgaver er at støtte den unge til at få løst praktiske udfordringer i forbindelse med realisering af delmålene i udviklings- og uddannelsesplanen. Mentor skal støtte den unge i at ændre fokus fra at begrænse sig selv til at se nye muligheder. Særligt unge med børn har brug for hjælp til at skabe en praktisk struktur i hverdagen, som gør det muligt at deltage i en virksomhedsrettet aktivitet.

Mentor hjælper med at der bliver ansøgt om hjælpemidler og særlige arbejdspladsindretninger, og at der sker koordinering med uddannelsesinstitutioner om IT-hjælpemidler og lignende.

Mestringsperspektiv

Mestringsforløbene kan fx indeholde psykoeducation, kost og livsstil, mental træning, vredeshåndtering, økonomistyring og tilbud til pårørende. At mestre livet handler om at kunne agere i sociale sammenhænge og kende de sociale spilleregler.

Udviklingssamtaler
I et kognitiv udviklingsperspektiv identificerer vi den unges udviklingszoner. Der gives redskaber til, at den unge fastholder mål i sin udviklings- og uddannelsesplan. Endvidere fokus på hurtig aktivitet, der fremmer nyt netværk og herved mindsker misbrug og isolation. Unge i uddannelse eller job fortsætter de individuelle samtaler så længe den unge er i forløbet.

13 ugers forløb

Indeholdende kompetenceafklaring og kognitive baserede individuelle samtaler. Dette forløb er målrettet unge, som har et lettere misbrug og er i stand til at overholde aftaler.

Vi iværksætter virksomhedspraktik med henblik på træning, opkvalificering eller læreplads. Når den unge er i en virksomhed indgår der mentor som fastholdelsesindsats.

Vi beskriver progressionen i forløbet, der bliver tilbudt til en fast ugepris, timepris eller en fast samlet forløbspris.

26 ugers forløb

Indeholdende kompetenceafklaring, som indeholder mestrings- og aktivitetsforløb. Endvidere afholder vi kognitive baserede udviklingssamtaler med fysisk og mental træning. Nogle unge kan eventuel have behov for sideløbende ekstern behandling.

Vi iværksætter virksomhedspraktik med henblik på træning, opkvalificering eller læreplads. Når den unge er i en virksomhed indgår der mentor som fastholdelsesindsats.

Vi beskriver progressionen i forløbet, der bliver tilbudt til en fast ugepris, timepris eller en fast samlet forløbspris.
DIN KOMPETENCEBRO
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85782_n364653
Følg os på sociale medier