Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
18 - 29 årige

Unge 18 - 29 årige

I Kompetencebroen arbejder vi ud fra, at unge har forskellige evner og forudsætninger til at klare deres udfordringer. Gruppen af unge er meget forskellige, lige fra ressourcestærke unge til sårbare unge med diagnoser og nedsat funktionsniveau. Derfor har vi også tilbud til unge sygedagpengemodtagere, som har behov for afklaring, eller revalidering som middel til at komme tilbage i arbejde eller få uddannelse. Fælles for de unge er, at de skal opnå kompetencegivende uddannelse eller job, men vejen dertil vil være meget forskellig.
Aktivitetsparate er en betegnelse for sårbare unge med komplekse udfordringer i livet. De har brug for at kunne mestre livet samtidig med at de kan have fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Det er vigtigt at huske, at de alle besidder evner og ressourcer, som ikke altid er synlige ved første øjekast. Vi har forskellige mestringsforløb, der tager udgangspunkt i den unges ressourcer, udfordringer og ønsker for fremtiden.
Kompetencebroen etablerer forskellige ressourceforløb, der tager udgangspunkt i at støtte den unge til at mestre livet, acceptere en eventuel varig funktionsnedsættelse og skabe en sund struktur i hverdagen, så det bliver muligt at planlægge vejen til uddannelse eller anden selvforsørgende fx ansættelse i fleksjob. Mestringsforløbene tager altid udgangspunkt i den unges udfordringer, ressourcer og ønsker for fremtiden.
Kompetencebroen etablerer forskellige forløb til sygedagpengemodtagere, der tager udgangspunkt i at støtte den unge til at mestre livet, acceptere en eventuel varig funktionsnedsættelse og skabe en sund struktur i hverdagen, så det bliver muligt at overkomme sociale udfordringer.
Kompetencebroen har forløb til uddannelsesparate unge, der enten skal i uddannelse, job eller virksomhedspraktik med en uddannelsesplan. Forløbet bliver kombineret med forskellige mestringstilbud, der afdækker deres ressourcer og udfordringer.
Kompetencebroen hjælper den unge med at få øje på egne evner og afklare ressourcer og muligheder for at komme igang med uddannelse og job med uddannelsesperspektiv. Vores mestringsforløb er målrettet forskellige former for afhængighed fx hashmisbrug, ludomani eller i forhold til sociale medier. Mestringsforløbene tager altid udgangspunkt i den unges forudsætninger og ønsker for fremtiden. Der gives redskaber og træning, ligesom der arbejdes på at motivere den unge til uddannelse og sideløbende til behandling.
Kompetencebroen har individuelle coach og mestringsforløb, der hjælper forsikrede ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Der er mange forskellige årsager til ledighed, hvorfor det er vigtigt at afdække årsagen hertil. Vi ved, at langtidsledighed kan medføre sygdom og sociale udfordringer; fx begyndende misbrug, dårlig økonomi og tab af netværk. Endvidere kan høj begavelse eventuelt kombineret med sensitivitet eller diagnoser, som ikke er afdækket, men skjuler sig i sociale og sundhedsfaglige udfordringer give nedsat funktionsniveau.
DIN KOMPETENCEBRO
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85778_n364653
Følg os på sociale medier