Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
sygedagpenge-mestring-revalidering-job-afklaring

Jobafklaring i et rehabiliteringsperspektiv

Kompetencebroen planlægger og gennemfører 13 eller 26 ugers jobafklaringsforløb, der kan have forskellige elementer af aktiviteter, der alle har fokus på, at den pågældende fastholdes i job, vender tilbage til nyt job eller ordinær uddannelse, evt. ved revalidering eller fleksjob. Er der grundlag for revalidering eller fleksjob kan vi iværksætte en afklaring og udarbejde en planbeskrivelse med CV og forslag til jobplan. Vi sørger for, at jobafklaringsforløbet er individuelt tilpasset, tværfagligt koordineret og indeholder SMART-mål for en helhedsorienteret indsats.

Vi kan medvirke til at udarbejde en indsatsplan til koordinerende sagsbehandler med mål for jobafklaringsforløbet. Kompetencebroen har ansat højt specialiseret fagpersonale med forskellige kompetencer. Vores forskellige pakketilbud kan alle kombineres efter de givne behov.

Når kursisten starter, møder pågældende en af vores mestringspsykologer, der i samarbejde med kursisten udarbejder en ressource/ udviklingsplan, der angiver SMART-mål for indsats, støtte, redskaber og træning til at fastholde mål i den personlige udviklingsplan eller revalideringsplan. Udviklingsplanen sammensættes af en eller flere af de tilbud nedenfor.

Læs mere

Nedsat funktionsniveau kan have afsæt i forskellige årsager. Der kan tale om en høj begavelse eventuelt kombineret med sensitivitet, som ikke er afdækket, men skjuler sig i sociale og sundhedsfaglige udfordringer hos den enkelte. Endvidere kan det også være udefra kommende traumer i form af trafikulykke, stressbelastning, depression eller andre diagnoser. Vores forløb bliver tilrettelagt individuelt i et koordineret samarbejde med den sygemeldte og opgavestiller. Formålet er at udvikle ressourcer, afklare funktionsniveau, skånebehov . Vi møder kursisten i et professionelt miljø, hvor pågældende får en kontaktperson, der så vidt muligt vil følge kursisten igennem hele jobafklaringsforløbet.

Fysiske lidelser
Nedsat funktionsniveau som følge af funktionelle lidelser som muskelsvind, fibromyalgi, lettere hjerneskade, sklerose eller følger efter trafik- eller arbejdsulykker.

Psykiske lidelser
Nedsat funktionsniveau som følge af psykisk lidelse som, bipolar lidelse, ADHD, angst, depression og forskellige personlighedsforstyrrelser.

Sociale udfordringer
Nedsat funktionsniveau som følge af sociale udfordringer som isolation, manglende overblik over økonomi som følge af sygdom, familie- og boligproblemer med mere.

At mestre livet handler endvidere om, at kunne agere i sociale sammenhænge og i forhold til egne ressourcer, at kunne sige fra og til, så den enkelte forebygger stress, belastning og skånebehovet ikke bliver tilsidesat.

Forslag til aktiviteter

Kompetencebroens forskellige aktiviteter kan kombineres efter de givne behov. Ved at klikke på de orange overskrifter: Mestre livet, kost- og livsstilsvejledning og behandling og træning kan du læse mere.

• Mestre livet, mestringspsykologen iværksætter tværfaglig koordineret udviklingsplan med individuel støtte, social træning og SMART-mål. Stress tilbud med psykoeducation også til særlige sensitive personer

• Jobcoach, der iværksætter afklarende virksomhedspraktik eller løntilskud og giver hjælp til etablering af forskellige relevante hjælpemidler på arbejdspladsen

• Kost- og livsstilsvejledning med sundhedssamtaler og støtte til implementering af sundhedsplan

• Behandling og træning med Kropsterapeut, der tager udgangspunkt i yoga og karate (Body Self Developmentmetoden).

Læs mere


• Mentor, der også kan være en ansat på virksomheden

• Støtte kontaktperson, social støtte i hjemmet

• Læringscoach, undervisning i dansk, engelsk eller matematik

• Talentcoach, der kan teste og give coaching og vejledning til højt begavede og særlige sensitive samt afholde kurser og foredrag for profesionelle

13 / 26 ugers jobafklaringsforløb

Når personen er klar, iværksætter vi sideløbende virksomhedspraktik til udvikling af funktionsniveau, træning, opkvalificering og eventuelt fleksjobsøgning.

Der kan hvis den pågældende er berettiget hertil iværksættes løntilskud med henblik på jobskabelse eller voksenlærlingeplads. Vi beskriver progressionen i jobafklaringsforløbet eller eventuelt revalideringsforløbet.

Kan den pågældende ikke vende tilbage til nuværende job, vil den personlige mestringsplan blive målrettet til nye job eller uddannelsesomåder, hvor pågældendes ressourcer, kompetencer og erfaringer bliver inddraget.

Ved start i job eller uddannelse eventuelt revalidering, indgår der mentor som fastholdelsesindsats. Se også vores rehabiliteringstilbud.

Forløbene bliver tilbudt til en fast ugepris eller en fast samlet forløbspris.
DIN KOMPETENCEBRO
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85786_n364653
Følg os på sociale medier