Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/vendor/michelf/php-markdown/Michelf/Markdown.php on line 800

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/vendor/michelf/php-markdown/Michelf/Markdown.php on line 1140

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/vendor/michelf/php-markdown/Michelf/Markdown.php on line 1165

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/vendor/michelf/php-markdown/Michelf/Markdown.php on line 1530

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/vendor/michelf/php-markdown/Michelf/Markdown.php on line 1532
Faglige rammer

Faglige rammer

Kompetencebroen arbejder med sårbare eller udsatte børn og unge med særlige udviklingsbehov, i alderen 6 til 22 år. Vores tilbud er individuelt tilrettelagt og kan også omfatte de højt begavede, sensitive eller kreative, der eventuelt kan have generelle indlæringsvanskeligheder.

I individuelle samtaler med mestringspsykolog får den unge indsigt og ny viden om egne handlingsmønstre. I samarbejde med den unge identificerer og kortlægger vi den unges udviklingszoner og hjælper den unge med at udvikle og træne kognitive og sociale færdigheder. I denne udviklingsproces mindsker vi den unges stressniveau og øger overskud til, at den unge opnår bedre koncentration og indlæringskapacitet. Effektmålet er, at den unge igennem udviklingsforløbet opnår nye kompetencer og færdigheder til at kunne gennemføre grundskole eller ungdomsuddannelse.
Afdækning af barnets behov for støtte foregår i en ICS tænkning, og udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser laves ud fra ICS og Tragtmodellen.

Forældrene understøttes via individuelle samtaleforløb, samtaler sammen med barnet eller på forældrekurser med etablering af forældrenetværk. Forældrene tilbydes herigennem de nødvendige redskaber til, hvordan de kan støtte børnene og de unge i deres videre udviklingsproces.

KONTAKT OS på tlf. 7070 7614 eller info@kompetencebroen.dk, hvis du vil høre, hvad vi kan gøre for dig, hvadenten du ringer som privatperson, sagsbehandler eller anden fagperson. Vi er altid klar til at hjælpe.

Læs mere

Vores træning kan foregå individuelt eller i små grupper. Der er både træning af de kognitive og de sociale færdigheder.

Kognitiv færdighedstræning er fx at give redskaber til at:
• Skabe struktur
• Få overblik
• Tage initiativ
• Have mentalt overskud
• Nuancere tænkning (sort/hvid)
• Registrere og handle på kropslige signaler.

Social færdighedstræning er fx at give redskaber til at:
• Kunne rumme andre
• Kunne sige fra og til i forskellige situationer
• Mærke egne og andres grænser
• Have tillid til andre
• Hæmme impulser
• Overholde aftaler.

Har den unge en diagnose, kan psykoeducation også tilbydes.

ICS - Integrated Children's System

Integrated Childrens system, ICS bygger på, at udviklingen hos barnet eller den unge formes i samspillet mellem tre hovedområder:

• De udviklingsmæssige behov hos barnet eller den unge
• Forældrenes forældrekompetencer
• Faktorer i familien og dens omgivelser

Tilsammen danner de tre hovedområder ICS-trekanten, der illustrerer den helhedsbetragtning, som sagsbehandlingen baseres på.
Stacks Image 1664

Læs mere

Den unges udviklingsmæssige behov:
Sundhedsforhold, skoleforhold og læring, fritidsforhold og venskaber.

Udvikling og adfærd: Følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling, identitet, social fremtræden og selvstændighed.

Forældrekompetencer: Grundlæggende omsorg, sikkerhedsaspekter, følelsesmæssig varme, stimulering, vejledning og grænsesætning og stabilitet.

Familieforhold - Familie og omgivelser: Familiens historie og funktion, slægtninge og andre i familiens netværk, boligen, beskæftigelse, økonomi, familiens relationer til omgivelserne, familiens sociale integration og lokalsamfundsressourcer.

Mestring i kompetenceperspektiv

Mestringsforløbet indeholder samtaler med mestringspsykolog, der sideløbende individuelt eller i små grupper giver kognitiv og social færdighedstræning. Træningsforløbene kan understøttes af forskellige aktiviteter, der efter behov og kan være fx livsstil, lektiehjælp, fritidsjob, praktik og tilbud til pårørende. At mestre livet handler også om, at kunne agere i sociale sammenhænge og kende de sociale spilleregler. Vores metodevalg tager altid udgangspunkt i den unges individuelle behov, og det vi vurderer bedst understøtter den unges udviklingsproces og motivation. Vi anvender den kognitive tilgang og supplerer efter behov med, fx den narrative metode til træning af sociale kompetencer.
DIN KOMPETENCEBRO
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85776_n364653
Følg os på sociale medier