Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
afhaengighed-unge-kompetenceafklaring-mestring-social-fastholdelse-helhedsorienteret-mentor

Afhængighed - ung

Kompetencebroen hjælper den unge med at få øje på egne evner og ressourcer. I denne afklaringsproces motiverer vi den unge til et fokusskift fra misbrug til uddannelse eller job med uddannelsesperspektiv. Vi udarbejder forslag til en uddannelsesplan og afprøver muligheder for, at komme igang med ordinær uddannelse eller job. Mestringsforløbene tager udgangspunkt i den unges forudsætninger og uddannelsesplan. Der gives redskaber og træning, ligesom der arbejdes på at motivere den unge til uddannelse og eventuelt sideløbende behandling. Forløbet bliver tilrettelagt individuelt i et koordineret samarbejde med den unge og opgavestiller. Vi møder den unge i et professionelt miljø, hvor den unge får en kontaktperson, der så vidt muligt vil følge den unge gennem hele forløbet.

Kompetenceafklaring

Det er ofte, at den unge har en negativ opfattelse af sine evner og formåen ligesom omverdenen ofte reagerer alene på deres adfærd og overser deres ressourcer og potentialer. Det er særligt aktuelt i forhold til unge med personlighedsforstyrrelser, ADHD eller angst og depression. Vi foretager en kompetenceafklaring og vurderer sideløbende behovet for misbrugsbehandling, som vi motiverer og støtter den unge til at deltage i.

Helhedsorienteret mentor
Når kompetenceafklaringen foreligger, bliver mentoropgaven planlagt herefter. Mentors opgaver er at støtte den unge til at få løst praktiske udfordringer i forbindelse med realisering af delmålene i udviklings- og uddannelsesplanen. Mentor skal støtte den unge i at ændre fokus fra at begrænse sig selv til at se nye muligheder.

Mestringsperspektiv

Mestringsforløbene kan fx indeholde psykoeducation, kost og livsstil, mental træning, vredeshåndtering, økonomistyring og tilbud til pårørende. At mestre livet handler om at kunne agere i sociale sammenhænge og kende de sociale spilleregler.

Udviklingssamtaler
I et kognitiv udviklingsperspektiv identificerer vi den unges udviklingszoner. Der gives redskaber til, at den unge fastholder mål i sin udviklings- og uddannelsesplan. Endvidere fokus på hurtig aktivitet, der fremmer nyt netværk og herved mindsker misbrug og isolation. Unge i uddannelse eller job fortsætter de individuelle samtaler så længe den unge er i forløbet.

13 ugers forløb

Indeholdende kompetenceafklaring og kognitive baserede individuelle samtaler. Dette forløb er målrettet unge, som har et lettere misbrug og er i stand til at overholde aftaler.

Vi iværksætter virksomhedspraktik med henblik på træning, opkvalificering eller læreplads. Når den unge er i en virksomhed indgår der mentor som fastholdelsesindsats.

Vi beskriver progressionen i forløbet, der bliver tilbudt til en fast ugepris, timepris eller en fast samlet forløbspris.

26 ugers forløb

Indeholdende kompetenceafklaring, som indeholder mestrings- og aktivitetsforløb. Endvidere afholder vi kognitive baserede udviklingssamtaler med fysisk og mental træning. Nogle unge kan eventuel have behov for sideløbende ekstern behandling.

Vi iværksætter virksomhedspraktik med henblik på træning, opkvalificering eller læreplads. Når den unge er i en virksomhed indgår der mentor som fastholdelsesindsats.

Vi beskriver progressionen i forløbet, der bliver tilbudt til en fast ugepris, timepris eller en fast samlet forløbspris.
DIN KOMPETENCEBRO
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85781_n364653
Følg os på sociale medier