Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
Rehabilitering

Rehabilitering 30 +

Kompetencebroen etablerer forskellige ressourceforløb, der tager udgangspunkt i at støtte den pågældende i at mestre et liv med en funktionsnedsættelse. For at opnå selvforsørgelse fx i fleksjob skal der arbejdes på struktur i hverdagen, så det bliver muligt at få nye kompetencer. Mestringsforløbene tager altid udgangspunkt i de udfordringer, ressourcer og ønsker den pågældende har for fremtiden. Nedsat funktionsniveau kan have afsæt i forskellige årsager. Der kan være tale om en høj begavelse eventuelt kombineret med sensitivitet, som ikke er afdækket, men skjuler sig i sociale og sundhedsfaglige udfordringer. Det kan fx være udefra kommende traumer i form af trafikulykke, stressbelastning eller fejl diagnosticering. Forløbene bliver tilrettelagt individuelt i et koordineret samarbejde med den pågældende og opgavestiller. I et professionelt miljø tildeler vi en kontaktperson, der så vidt muligt følger den pågældende gennem hele forløbet. Endvidere har vi forløb til sygemeldte på sygedagpenge, der har har ret til et jobafklaringsforløb med mestring for at blive selvforsørgende.

Mentor i rehabilteringsperspektiv

Personer med funktionsnedsættelser har i et ressourceforløb brug for at kunne mestre et liv sammen med en kronisk lidelse og sociale udfordringer. Mentors opgaver er at støtte pågældende til at få løst praktiske udfordringer i forbindelse med realisering af delmålene i en indsats- og udviklingsplan, der indeholder konkrete og realistiske mål.

Mentor skal give støtte og social træning til at hjælpe den pågældende med at opnå mål og delmål i indsatsplanen samt give konkret støtte til, hvordan pågældende kan se nye muligheder. Særligt personer med børn kan have brug for hjælp til at skabe en praktisk struktur i hverdagen, som gør det muligt at deltage i en parallelindsats med mestring og en virksomhedsrettet aktivitet. Mentor hjælper endvidere med at der bliver ansøgt om hjælpemidler og særlige arbejdspladsindretninger, og at der sker koordinering med arbejdsgiver om IT-hjælpemidler og lignende.

Afklaring i mestringsperspektiv

Mestringsforløbene kan fx indeholde smertehåndtering i form af psykoeducation, social færdighedstræning, der kan have udgangspunkt i forskellige behov. Det at mestre livet handler også om at kunne indgå i sociale sammenhænge og kende sig selv og sit skånebehov.

Udviklingssamtaler
I et kognitiv udviklingsperspektiv identificerer vi pågældendes udviklingszoner. Der gives redskaber til at fastholder mål i indsats og udviklingsplan. Mestringssamtalerne fortsætter under parallel forløb, hvor der fx. iværksætte afklarende virksomhedspraktik. I forløbet gives sideløbende med den beskæftigelsesfremmende aktivitet, redskaber og træning til at kunne håndtere en hverdag med medicinering, behandling og sociale udfordringer.

Nedsat funktionsniveau

Vores psykolog vurderer mestringsforløbet inden det bliver igangsat med henblik på udnyttelse af de kognitive ressourcer og hvordan der bedst bliver taget hensyn til de skånehensyn, der er.

Fysiske lidelser
Nedsat funktionsniveau som følge af funktionelle lidelser som muskelsvind, fibromyalgi, lettere hjerneskade, sklerose eller følger efter trafik- eller arbejdsulykker.

Psykiske lidelser
Nedsat funktionsniveau som følge af psykisk lidelse som bipolar lidelse, ADHD, angst, depression, forskellige personligheds-forstyrrelser eventuelt i kombination med social dysfunktion.

Sociale udfordringer
Nedsat funktionsniveau som følge af sociale udfordringer som isolation, manglende overblik over økonomi, familie- og boligproblemer med mere.

26 ugers forløb

Indeholdende afklaring af funktionsniveau og skånebehov i forhold til opkvalificering og jobperspektiv. Endvidere tilbyder vi kognitive baserede individuelle samtaler kombineret med gennemførelsen af en personlig mestringsplan.

Vi iværksætter sideløbende virksomhedspraktik med henblik på træning, opkvalificering eller fleksjobsøgning til udvikling af funktionsniveau. Vi beskriver progressionen i ressourceforløbet.

Vi henviser til brochure om sygedagpenge for personer, som har modtaget sygedagepenge og har ret til et jobafklaringsforløb.

Ved start i job eller fleksjob, indgår der mentor som fastholdelsesindsats. Forløbene bliver tilbudt til en fast ugepris eller en fast samlet forløbspris.
DIN KOMPETENCEBRO
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85784_n364653
Følg os på sociale medier