Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: invalid range in character class at offset 16 in /var/www/kompetencebroen.dk/public_html/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/Component/Component.php on line 94
Indhold

Indhold

Vi har en helhedsorienteret tilgang, og vi tilbyder behandlings- og udviklingsforløb, ressource- og jobafklaringsforløb med henblik på personlig udvikling og selvforsørgelse. Vi holder også foredrag og kurser for sagsbehandlere og andre fagpersoner.
Kompetencebroen har ansat mestringspsykologer, der arbejder med forskellige målgrupper. Det kan være sårbare eller udsatte børn og unge, forældre til højt begavede og særlige sensitive børn og unge eller ledige på overførselsindkomst. Vi kan alle have brug for støtte til at mestre forskellige facetter i vores liv. Det kan fx være at mestre sin skole, uddannelse eller jobbet. Der kan opstå kriser i livet, der kan medføre så store udfordringer, at det i perioder kan være svært at gennemføre ungdomsuddannelse, fastholde jobbet eller blive selvforsørgende på arbejdsmarkedet.
Kompetencebroens job-/uddannelsescoaching baserer sig på coachende samtaler, der i et fremadrettet perspektiv beskriver borgerens arbejds-og uddannelsesressourcer og samtidig tager højde for udfordringerne. Kompetencebroen tager hensyn til eventuelle skånebehov og inddrager dem i den enkeltes beskrivelse, så de er klarlagt ved iværksættelse af fx afprøvende virksomhedspraktik.
Kompetencebroen har flere sundhedspakker, som indeholder forskellige sundhedsfremmende vejlednings- og mestringstilbud, der kan sammensættes efter, netop, dit individuelle behov. Du er centrum og ansvarstagende i dit liv, hvorfor vi selvfølgelig, i samarbejde med dig, planlægger netop den sundhedsindsats, som passer til dine forudsætninger og nuværende livsstil.
Kompetencebroen har forskellige behandlingstilbud fx. Body SDS-massage, zoneterapi, yoga og Body Self Development-gymnastik, som på forskellige måder kan indgå i det individuelle mestringsforløb. Mange af borgerne i Kompetencebroen er særligt sensitive, har angst eller stress samt forskellige psykiske og fysiske lidelser fx ADHD, neurologiske skader, diabetes, neurologiske eller gigttilstande m.fl.
Der er to grundlæggende kendetegn, der definerer særligt sensitive børn, unge og voksne. For det første bearbejder nervesystemet indtryk med større dybde end hos ikke sensitive personer. For det andet har de en lavere grænse for stress ’arousal’, hvorfor sensitive personer hurtigere kommer op i gear og kan opleve stress, når de bliver stimuleret af omgivelserne. Omfanget er selvfølgelig afhængigt af omgivelserne. Det at være særligt sensitiv kan derfor både være en styrke og en ulempe på samme tid, men for nogle sensitive mennesker er deres sensitivitet i et sådant omfang, at de oplever den som en særlig psykisk sårbarhed.
I Kompetencebroen har flere af vores kursister særlige forudsætninger. Nogle er højt begavede eller sensitive. Det er kursister med mange ressourcer, men på grund af forskellige uløste udfordringer, befinder de sig i en fastlåst situation og har brug for støtte til at komme videre i livet.

Det at være højt begavet og sensitiv kan være en styrke, men det kan også give udfordringer, hvis barnet ikke bliver identificeret tidligt og vokser op, uden at det omgivende miljø udfordrer og stimulerer barnet i forhold til sine evner. Desværre er målgruppen fortsat en overset gruppe i Danmark.
BALANCE I LIVET
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85800_n364653
Følg os på sociale medier