Job og uddannelsescoaching

Kompetencebroens job-/uddannelsescoaching baserer sig på coachende samtaler, der i et fremadrettet perspektiv beskriver borgerens arbejds-og uddannelsesressourcer og samtidig tager højde for udfordringerne. Kompetencebroen tager hensyn til eventuelle skånebehov og inddrager dem i den enkeltes beskrivelse, så de er klarlagt ved iværksættelse af fx afprøvende virksomhedspraktik. Endvidere understøtter Kompetencebroen borgerens behov for at blive fortrolig med at anvende www.jobnet.dk og få udarbejdet eller opdateret sit CV.

Virksomhedsnetværk

Kompetencebroen har et stort netværk af virksomheder, som vi kan trække på, når der er brug for den rette praktikplads til at komme i job eller uddannelse.

Arbejdsevneafklaring

På baggrund af Kompetencebroens samtaler med borgeren beskrives i skemaform, hvad borgeren er god til, hvad der fortsat skal arbejdes med og hvilke evt. permanente skånebehov der skal tages højde for i uddannelsesplanlægning, jobsøgning eller afprøvende virksomhedspraktik.

JOB OG UDDANNELSESCOACHING
KONTAKT
Kompetencebroen ApS
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre

Tlf.: 7070 7614
Mobil: 5338 1253
Email: info@kompetencebroen.dk
NYHEDSBREV
Stacks Image p85802_n364653
Følg os på sociale medier